Kontakt

Anna Norrbom
anorr_s@edu.sollentuna.se


Daniel Gunnarsson

Fabian Göthberg

Tobias Nacke

Öppettider: 7.00-17.30

Öppning kl 7.00-8.00 på Torpet. 

Stängning kl 17.00-17.30 på Växthuset

Telefon  08-594 96 709, 0739-151 709

Inga kommentarer: